Specifické semináře

1. Účastníci

Semináře jsou zpravidla připraveny pro skupiny shodného nebo podobného pracovního zaměření. Účastníky jsou pracovníci z oblasti obchodu, výroby i služeb.

2. Cíle specifických seminářů

Tyto typy seminářů doplňují znalosti pracovníků v oblasti, která není jejich hlavním oborem nebo se jí při svojí práci dotýkají pouze okrajově, přesto jsou pro ně konkrétní poznatky významné při řešení jejich obvyklých pracovních situací. Pokud jsou semináře připraveny pro odborníky z daného oboru (např. Novela zákoníku práce pro personalisty), jejich účelem je aktualizace nebo doplnění poznatků a náměty na jejich další praktické uplatnění.

3. Používané výukové metody

Vlastní realizace probíhá formou interaktivních seminářů, workshopů, příp. také individuálních konzultací. Výukové metody jsou zvoleny dle charakteru školeného tématu a cílů vzdělávání. Zohledněna je také vstupní znalostní úroveň účastníků.

4. Rozsah

Základní rozsah semináře je 1-2dny, v případě skupinových workshopů obvykle 4-6h, pro individuální konzultace je jejich délka stanovena dohodou, většinou 3-4h na jednotlivou konzultaci.

5. Tematické okruhy

  • Projektové řízení
  • Způsob budování strategických vztahů
  • Principy efektivních nákupních procesů
  • Trénink a výchova firemních lektorů
  • Právní minimum pro manažery
  • Právní minimum pro obchodníky
  • Zákoník práce
  • Ekonomika pro neekonomické profese
  • Písemná komunikace – formálně správná a profesionální

Další semináře jsou připraveny podle Vašeho zaměření a aktuální potřeby.© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570