Komunikace a dorozumívání

1. Účastníci seminářů

Semináře připraveny pro široké pole účastníků - projektové pracovníky, obchodníky, manažery, mistry, vedoucí týmu, administrativu, asistentky, pracovníky servisu a montáže a další, kteří se při své práci i v běžném životě potřebují dorozumět s jinými lidmi.

2. Čeho má být dosaženo

Dobrá komunikace je vizitkou každého z nás a je také základním předpokladem pro uplatnění v osobním i profesním životě. Semináře rozvíjí komunikační dovednosti a podporují odvahu a sebevědomí při využívání získaných dovedností v praxi. Cílem je v neposlední řadě odstranění opakujících se chyb v komunikaci, které např. zabraňují efektivní komunikaci na pracovišti a věcnému řešení pracovních situací.

3. Používané výukové metody

Realizace probíhá formou seminářů s odstupňovanou mírou tréninku, u vybraných témat je zařazen videotrénink s bezprostřední zpětnou vazbou. Na základní program může účelně navázat individuální konzultace.

4. Rozsah

Základní rozsah jednoho semináře je 1den, u seminářů s zaměřených především na trénink 2dny. V případě konzultací je jejich délka stanovena dohodou, většinou 3-4h na jednotlivou konzultaci.

5. Tematické okruhy

 • Komunikační typologie osobnosti
 • Komunikace jako prostředek pro dosažení cílů
 • Jednání v konfliktních a krizových situacích
 • Komunikace při vedení lidí
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Neverbální komunikace při osobním kontaktu
 • Transakční analýza
 • Asertivita při pracovních situacích
 • Jak si vyjednat výhodu a neurazit
 • Prezentační dovednosti
 • Prodej myšlenek
 • IQ nebo EQ ? - Emoční inteligence
 • Písemná komunikace – formálně správná a profesionální
 • Mozkový jogging – rozvoj koncentrace, paměťových schopností a kreativity


© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570