DEVELOPMENT CENTRE

hodnocení rozvojového potenciálu pracovníků a skupin

Development centre (DC) slouží k identifikaci rozvojových potřeb pracovníků nebo pracovních skupin. Jedná se o kombinaci psychodiagnostických nástrojů a pozorování účastníků při řešení modelových situací, jak individuálních, tak skupinových. Významně napomáhá při tvorbě dlouhodobého vzdělávacího programu.

1. Účastníci DC

DC je určen všem pracovníkům na pozicích, které vyžadují kontinuální rozvoj, dále u pracovníků s výhledem na perspektivní změnu jejich pracovního zařazení. Tímto způsobem jsou mapováni nejen TOP manažeři, ale také např. mistři, vedoucí oddělení, pracovníci projektových týmu, obchodníci a další pozice, příp. celé pracovní skupiny.

2. V čem Vám bude hodnocení pomocí DC prospěšné

DC vám poskytne aktuální individuální i skupinové charakteristiky vybraných pracovníků nebo pracovních týmů. S jejich využitím dosáhnete přesnějšího zacílení na konkrétní vzdělávací potřeby jednotlivců a skupin pracovníků při přípravě firemního plánu vzdělávání a jeho jednotlivých školicích programů.

3. Metody, které při DC používáme

Konkrétní program DC je vždy sestaven na základě předchozí konkretizace pracovní pozice, cílů rozvoje pracovníka nebo skupiny a charakteristiky pracovního klimatu.

Při vlastní realizaci mj. využíváme:

  • Prezentaci
  • Psychodiagnostické testování
  • Hraní individuálních i týmových rolí při simulaci pracovních činností – zjištění vybraných stávajících dovedností
  • Nespecifické modelové situace – pozorování spontánních a přirozených reakcí uchazečů, odhalují méně viditelné rysy a tendence jednání. Projevuje se emocionální inteligence a interpersonální schopnosti související s působením člověka v sociálních skupinách a pracovních týmech.
  • Zpětnou vazbu
  • Individuální rozhovor

4. Délka trvání

Obvykle DC trvá 1-2dny podle rozsahu modelových situací, testů a dalších zadaných úkolů a také v závislosti na velikosti skupiny uchazečů.© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570