Rozvojové programy pro obchodníky a obchodní týmy

1. Účastníci rozvojových programů

Rozvojové programy jsou určeny jak pro obchodní zástupce, tak pro další pracovníky, kteří jsou v častém kontaktu se zákazníkem - podpora obchodu (asistentky), back office, montáž, servis aj. Obchodní témata jsou v modifikované podobě připravena také pro jejich přímé vedoucí a nadřízené manažery, mj. také za účelem získání schopnosti dále rozvíjet obchodní dovednosti svých pracovníků i týmů.

2. Čeho má být dosaženo – cíl rozvojových programů

Znalost obchodní komunikace, schopnost provést profesionální analýzu zákazníkových potřeb, připravit adekvátní prezentaci nabídky, umět spontánně odpovědět na byť negativní reakce zákazníka a „dotáhnout“ obchod k jeho uzavření – to jsou zásadní znalosti a dovednosti, jejichž rozvoj si naše programy kladou za cíl.

3. Používané výukové metody

Vlastní realizace probíhá formou seminářů s odstupňovanou mírou tréninku, běžně jsou zařazovány videotréninky s bezprostřední zpětnou vazbou. Praktické programy se opírají mj. o práci lektora přímo v terénu – např. koučování při reálném obchodním jednání.

4. Rozsah

Základní rozsah jednoho semináře je 1-2dny, v případě koučování v terénu je rozsah dán počtem absolvovaných obchodních jednání – obvykle 3-4 za den.

5. Tematické okruhy

 • Vedení profesionálního obchodního jednání
 • První kontakt a navázání vztahu se zákazníkem
 • Zjišťování stěžejních informací
 • Prezentace nabídky a databáze užitků
 • Zvládání námitek klientů
 • Uzavírací techniky a kupní signály
 • Péče o klíčové zákazníky
 • Zvládání konfliktních a složitých situací v obchodním styku
 • Vyjednávání, strategie a taktika.
 • Profesionální telefonický kontakt
 • Obchodní prezentace
 • Plánování a časový management
 • Komunikace uvnitř firmy a týmu


© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570