Rozvojové programy pro manažery

1. Účastníci rozvojových programů

Rozvojové programy jsou určeny pro nižší, střední a TOP management, vedoucí pracovníky, mistry.

2. Čeho má být dosaženo – cíl rozvojových programů

Vzdělávání manažerů na všech úrovních vedení společnosti vede k získání, příp. rozšíření znalostí manažera, k rozvoji požadovaných dovedností a především k získání schopnosti tyto znalosti a dovednosti adekvátně, účinně a efektivně využít při každodenní práci.

3. Používané výukové metody

Vlastní realizace probíhá formou seminářů, workshopů, individuálních konzultací nebo osobního koučinku. Volba výukové metody je mj. podmíněna stanovením konkrétních cílů (firemních, skupinových nebo individuálních), zkušenostmi účastníků a předchozím obsahem a formou jejich vzdělávání.

4. Rozsah

Základní rozsah semináře je 1-2dny, v případě skupinových workshopů obvykle 4-6h, pro individuální konzultace je jejich délka stanovena dohodou, většinou 3-4h na jednotlivou konzultaci.

5. Tematické okruhy

Okruhy společné různým manažerským úrovním (TOP, střední, základní)

 • Firemní kultura
 • Proces změn
 • Typy porad a jejich struktura. Vedení porad.
 • Motivace
 • Komunikace - proces komunikace
 • Prezentační dovednosti a prodej myšlenek

Okruhy vzdělávání TOP managementu

Na úrovni top managementu se program vzdělávání odvíjí od potřeb jednotlivých manažerů. Vzdělávání má charakter poradenství a koučování. Konkrétní tematické okruhy jsou voleny individuálně a mohou být podle aktuální situace i průběžně modifikovány.

Okruhy vzdělávání střední úrovně managementu

 • Plánování a organizace času
 • Delegování
 • Umění prezentace
 • Strategie a taktiky vyjednávání
 • Hodnocení pracovníků – systémy hodnocení pracovníků

Okruhy vzdělávání základní úrovně managementu

 • Výběr spolupracovníků a vedení výběrového pohovoru
 • Styly řízení
 • Typologie a neverbální komunikace , její využití v praxi
 • Zvládání kritických situací a práce s emocemi
 • Plánování a organizace
 • Budování sounáležitosti


© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570