Efektivita vzdělávání

Slovo efektivita v nás může vyvolat celou řadu analogických nebo emočně spřízněných výrazů, jako např. účinnost, úspěch, stabilita, kvalita, ale také výkonnost, kvantita, frekvence inovací aj.

Efektivitu vzdělávání poměřujeme tedy podle kritérií, které si společně nastavíme a na kterých chceme intenzivně pracovat.

Jak podporujeme dosažení co nejvyšší efektivity vzdělávání?

Jednorázové semináře, krátkodobé vzdělávání

Analýza

Program semináře je připraven s maximálním zohledněním vašich představ a potřeb na základě výchozí analýzy vašich cílů a vzdělávané skupiny účastníků.

Zpětná vazba

Každý seminář je ukončen bezprostřední zpětnou vazbou od účastníků směrem k lektorovi a hodnocením lektora z pohledu naplnění cílů semináře.

Navazující tréninky v praxi

Zvýšení efektivity vzdělávání, tj. schopnosti účastníků co nejdříve a nejlépe získané znalosti a dovednosti prakticky využít, docílíme např. intenzivními individuálními tréninky lektora s účastníky v praxi (např. koučování obchodníka při jednání s klientem, individuální vedení manažera při řízení jeho týmu).

Systémové vzdělávání

Měření efektivity vzdělávacího procesu probíhá ve třech krocích :

1. Vstupní měření

Před zahájením vlastního vzdělávání na seminářích. Časová náročnost 1-3 dny dle dohodnutého rozsahu měření a počtu testovaných.

2. Průběžná kontrola a vyhodnocení

konkrétních úkolů do praxe, které jsou lektorem zadávány po každém semináři.

3. Výstupní měření

Po ukončení stanoveného bloku seminářů. Časová náročnost 1-2 dny dle dohodnutého rozsahu měření a počtu testovaných. Testovací soubor a ostatní použité metody měření jsou zvoleny na míru konkrétní situaci a skupině testovaných.

Účastníci rozvojových projektů obdrží po jejich úspěšném absolvování certifikát absolventa.© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570