Outdoory

Outdoorové programy jsou souborem netradičních zážitků. Pro jejich účastníky je připravena cesta plná prožitků, her a netradičního získávání vědomostí a zkušeností. Podle svého zaměření se programy liší svojí skladbou, fyzickou náročností na účastníky, rozsahem i zvoleným prostředím. Prostředkem programů jsou mj. sportovní aktivity vkomponované do přírodní scenérie. Hry vytváří modelové situace, které jsou cíleně připraveny s ohledem na přesné stanovení a popsání představ a potřeb zadavatelské společnosti.

1. Zaměření outdooru

Teambuilding

Outdoorový program pro nově vznikající týmy, podporu komunikace mezi více týmy nebo pro začlenění nových členů do týmu. Zvolené aktivity nutí účastníky ke spolupráci, poznání vzájemné závislosti a „prospěchu“ týmové práce. Fyzická náročnost dle skupiny střední a vyšší.

Adrenalinový outdoor trénink

Fyzicky náročnější programy pro užší skupiny za účelem intenzivního zážitku, příp. jako podpora stabilizace pracovních týmů v krizové situaci.

Relaxační firemní akce

Určeno pro firemní setkání jako hlavní nebo doplňkový program podporující relaxaci, společný zážitek, vzájemné poznání a loajalitu ke společnosti. Fyzická náročnost mírná až střední.

Outdoorové programy pro obchodní partnery

Budování partnerských vztahů je dlouhodobý proces. V nepracovní atmosféře dochází k jejich zintenzivnění a prohloubení. Zaměření programů je kombinací široké škály sportovních, herních, relaxačních i zábavných prvků.

Klasický seminář kombinovaný s outdoorem

Propojení klasického semináře s outdoorovými nebo indoorovými aktivitami, které předchází nebo navazují na témata probíraná v teoretické rovině. Okamžitá zkušenost podporuje učení a schopnost poznatky aplikovat. Motto: Vyzkoušej si teď a tady, co jsi se dozvěděl.

2. Účastníci outdooru

Outdoory se účastní jednotlivé pracovní týmy (např. obchodní oddělení, administrativa), účelově sestavené skupiny (např. obchodníci + výroba), pracovníci stejného pracovního zařazení (mistři, technici, manažeři), celé firmy, příp. obchodní partneři.

3. Čeho dosáhnete - cíle

Sebepoznání a zvýšení sebedůvěry, poznání týmu a rolí jeho jednotlivců v něm, podpora komunikace a vzájemné důvěry, stmelení týmu, začlenění nových členů do týmu, posílení dovednosti přijímat rozhodnutí a nést za něj odpovědnost, rozvoj analyticky a kooperativně řešit krizové momenty, zvýšení loajality pracovníků k vaší společnosti.

4. Rozsah

Rozsah outdoorových programů je zcela individuální, a to od „ochutnávkových“ jednodenních až po několikadenní.

5. Příklady aktivit

Icebreakers

Fyzicky méně náročné aktivity k odbourání prvotních komunikačních a vztahových bariér, např. s ohledem na existující pracovní hierarchii kolektivu

Dynamix a strategické hry

- Aktivity v týmu

- Lehké, středně náročné až náročné strategické, orientační a pohybové aktivity, které zasahují do osobních a komfortních zón jednotlivce

- Lanové překážky, lezení, slanění, hry náročné na prostor, strategické hry, cyklistika, horská kola, kanoe, rafty

Zábava a relaxace

- indoorové programy – hry v místnosti, řešitelské úlohy

- degustace vín

- netradiční divadelní produkce

- relaxační a regenerační programy dle místa konnání

Adrenalin

- horská dráha

- zorbing

- horská kola

- terénní koloběžky

- sedmimílové boty (7milles boot)

- lanové centrum (také mobilní alternativa)

- motokáry

- tandemový seskok padákem

Foto - ohlédnutí

© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570