Vzdělávání

Semináře jsou určeny různým cílovým skupinám, případně také jednotlivcům. Obsah a rozsah vzdělávání je závislý na konkrétním účelu, kterému jsou také adekvátně voleny výukové metody. Významným prvkem naší práce je měření efektivity vzdělávání. Způsob, jak pracujeme při přípravě, realizaci a vyhodnocení vzdělávacího programu, má za cíl dosáhnout konkrétních výsledků a vaší spokojenosti.© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570